Енергийна ефективност

 

Какво представлява REECL ?
Това е програма за кредитиране на енергийната ефективност във Вашия дом. Благодарение на тази програма Вие можете да си възвърнете до 20% от стойността с одобрените модели на Daikin, Mitsubishi Electric, Toshiba, Mitsubishi Heavy и др. марки чрез „Програмата за кредитиране на Енергийната ефективност в дома”.
АЕЕ (Агенцията по енергийна ефективност), Европейската банка и Европейската комисия обединиха сили в разработването на кредитен план, подпомагащ жилищния сектор, който възлиза на 50 млн. евро. С новия кредитен план се цели подпомагане на българското домакинство за намаляване на разходите за отопление.
Често задаваният въпрос е кои са основните критерии за избор на отоплителни термопомпени системи или термопомпени системи за отопление и климатизация, които ще бъдат одобрени за финансиране по програмата REECL?
А отговорът е всички електрозадвижвани термопомпени системи въздух-въздух, въздух-вода, земя-вода, самостоятелно или заедно с системи за отопление или битова топла вода. За да кандидатствате по тази програма, термопомпената Ви система трябва да измести досегашното Ви отопление с електронагревателни уреди.
Питате се какви са критериите за избор ?

  • сезонен коефициент на енергийна ефективност за охлаждане (SEER) за средна климатична зона SEER? 5.6 (А+);
  • сезонен коефициент на енергийна трансформация за отопление (SCOP) за средна климатична зона SCOP? 4(А+);
  • работен режим на охлаждане в диапазона от 21C до 43C външна температура;
  • работен режим на отопление в диапазона от -10C до 15C външна температура.

Как да проверим кои производители и кои модели климатизатори отговарят на критериите ?
На интернет сайта на програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома може да се запознаете подробно с цялата процедура по кандидатстване, както и да прегледате списъкът с термопомпените системи, които отговарят на критериите за енергийна ефективност. За Ваше улеснение можете да използвате следните линкове:
Програма енергийна ефективност
Термопомпени системи
Въпросът е как да кандидатстваме ?
Много лесно, избирате си най-подходящия енергоспестяващ модел климатизатор, но едва след като сте се посъветвали със специалист на фирма „Клима Дизайн” ЕООД. След това Ви се издава оферта-образец. Следващата стъпка е да отидете в най-близката банка , сътрудник на Програмата, където ще попълните Молба за отпускане на потребителски кредит (Кредит енергия). За тази цел Ви трябват следните документи: лична карта (копие) и оферта (образец).

Списък на Българските банки, които участват в Програмата REECL може да намерите ТУК.

Минималният срок на кредита е 6 месеца, а максималният е до 10 години.
*Съгласно условията на банка, участваща в Програмата REECL

Размер на кредитите:

  • Минимална сума: 500 евро
  • Максимална сума: 7 500 евро – без поръчител с превод на работна заплата, 17 500 евро – с поръчител

Питате се как се усвоява кредитът ?
По два начина, единият е по банков път като се преведе съответна сума на фирмата доставчик, а вторият начин е като се изплати директно на Кредитополучателя.
И стигаме да най-важния въпрос, как ще си получа 20% от направените разходи?
Това става едва след като е завършен проекта като предоставите на банката оригинална фактура за закупения енергоспестяващ уред и протокол-образец за извършената дейност.
Последната стъпка е попълването на Молба-формуляр за 20% безвъзвратна помощ.
Решението как да Ви се възстанови сумата зависи от Вас, а това става чрез съкращаване на периода на плащане или намаляване на погасителните вноски.

Comments are closed.