Проектиране и консултации

 

“КОМФОРТ СЛ” ЕООД разполага с екип от високо квалифицирани професионалисти, готови да откликнат на всяка Ваша идея с технически решения, гарантиращи висока степен на енергийна ефективност и автоматизация, в крак новите тенденции в областта на отоплителната, климатична и вентилационна техника и гарантирайки стриктното спазване на действащите нормативни документи.

 

“КОМФОРТ СЛ” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008, с което гарантира спазване на международните стандарти в предлаганите от нас услуги.

“КОМФОРТ СЛ” ЕООД е регистрирана в Централния Строителен Регистър на Камарата на Строителите в България.

За повече информация, моля свържете се с нас!

Comments are closed.