Фирма "Клима Дизайн" ЕООД е компания основана през 1992 г. със статут на едноличен търговец под името “Комфорт” от инж. Георги Велинов.

Фирмата извършва пълен инженеринг по отношение на климатични, вентилационни и отоплителни инсталации.Днес Клима Дизайн" ЕООД е прогресивна и иновативна компания с утвърден авторитет, пазарен лидер в сектора.

"Клима Дизайн" ЕООД е:
• официален и единствен представител и дистрибутор за България на корпорация Ленокс, САЩ;
• официален представител на ALP srl, Италия;
• дистрибутор на фирма Волф, Германия.

"Клима Дизайн" ЕООД разполага със съвременен сервиз за пуск, настройка, поддръжка и ремонт на климатичните системи, оборудван със съвременни инструменти и контролни прибори. Сервизните специалисти периодично посещават курсове за квалификация, организирани от заводите производители. На база създадената организация и действително извършваната работа сервизът може да реагира в рамките на 8 часа на територията на страната за отстраняване на евентуално възникнали проблеми в монтираните инсталации.

Фирмата е сред най-големите работодатели в бранша. Разполага с млад и отлично мотивиран висококвалифициран персонал.

Предлаганият завършен пакет от услуги: проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и следгаранционен сервиз задоволяват и най-високите изисквания на крайния клиент за качество и комплексност.

Продуктите, които предлагаме са с високо качество и надеждност добре познати на европейския и световен пазар. Усилията на компанията са насочени към реализиране на стабилен растеж в пазарния сегмент и развитие като доставчик еталон на българският пазар. Ръководството залага изключително на висок професионализъм, етичност и коректност към своите партньори за постигане на високо поставените цели. Всички проекти се реализират чрез иновативни решения и съгласно най-високите международни стандарти, включително и при защита на околната среда.