"Клима Дизайн" ЕООД разполага с отлично подготвени специалисти, което гарантира, че извършените СМР са в съответствие с нормите на ЗУТ.

 

"Клима Дизайн" ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008, с което гарантира спазване на международните стандарти в предлаганите от нас услуги.

"Клима Дизайн" ЕООД е регистрирана в Централния Строителен Регистър на Камарата на Строителите в България.

За повече информация, свържете се с нас!