"Клима Дизайн" ЕООД разполага с отлично подготвени специалисти, което гарантира, че извършените СМР са в съответствие с нормите на ЗУТ.

 

Компанията притежава необходимия машинен парк и техническо оборудване, с които да извърши качествено и в най-кратки срокове инженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични системи за собствени и промишлени нужди.

Дългогодишния опит на нашите специалисти и тяхната квалификация гарантират професионалното и качествено изпълнение на строително монтажните работи.

"Клима Дизайн" ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008, с което гарантира спазване на международните стандарти в предлаганите от нас услуги.

"Клима Дизайн" ЕООД е регистрирана в Централния Строителен Регистър на Камарата на Строителите в България.

За повече информация, свържете се с нас!