Иберо Фууд Груп


Клиент: 
Завод за лазерни машини Неона

Капацитет на инсталацията: 35 кВт

Вид инсталация: Канални климатични сплит-системи и вентилация

Община Пещера


Клиент: 
Община Пещера

Адрес: гр. Пещера

Уеб адрес: https://www.peshtera.bg/

Капацитет на инсталацията: 175 кВт

Вид инсталация: Централна климатизация с водоохлаждащ агрегат и вентилаторни конвектори

Транслог Пропърти Център


Клиент: 
Транслог Пропърти Център

Адрес: гр. София – Централен офис

Уеб адрес: https://www.transpress.bg/

Капацитет на инсталацията: 130 кВт

Вид инсталация: Централна климатизация с водоохлаждащ агрегат вентилаторни конвектори

DHL Freight


Клиент: 
DHL Freight

Уеб адрес: http://www.dhl.com

Капацитет на инсталацията: 92 кВт

Вид инсталация: Климатични сплит-системи

Едо София


Клиент: 
Едо София

Адрес: гр. София

Уеб адрес: https://edosushi.bg/

Капацитет на инсталацията: 30 кВт

Вид инсталация: Климатична и вентилационна инсталация VRF LG

Ко Ко България


Клиент: 
Ко Ко България

Адрес: гр. Варна

Уеб адрес: http://www.ko-ko.bg/

Капацитет на инсталацията: 60 кВт

Вид инсталация: Климатична VRF LG

Транслог АД


Клиент: 
Завод за лазерни машини Неона

Адрес: гр. София – Централен офис

Уеб адрес: https://www.transpress.bg/

Капацитет на инсталацията: 150 кВт

Вид инсталация: Климатична VRF LG

Иркон ООД


Клиент: 
Иркон ООД

Адрес: гр. София

Уеб адрес: http://irconltd.com/?lang=bg

Капацитет на инсталацията: 210 кВт

Вид инсталация: Климатична VRF LG

Johnson Matthey Macedonia


Клиент: 
Johnson Matthey

Адрес: Macedonia

Уеб адрес: https://matthey.com/

Капацитет на инсталацията: 1520 кВт

Вид инсталация: Климатична. Покривни климатични централи и въздуховодна мрежа