Клиент: 
Детски Ясли – гр.Любимец

Адрес: Община Любимец

Капацитет на инсталацията: 260 кВт

Вид инсталация: Отоплителна инсталация с котел, бойлери и радиатори