Клиент: Хотел “Дипломат плаза”

Адрес: Луковит, България

Телефон: 0697/ 5086

Уеб адрес: www.diplomatplaza.com

Капацитет на инсталацията: 335 кВт

Вид инсталация:Климатизация с водоохлаждащи агрегати, конвектори и климатични камери.