Клиент: 
Карлсберг България

Адрес: Пивоварна Шумен

Капацитет на инсталацията: 150 кВт

Вид инсталация: Централна климатизация и вентилация . Покривна централа Flexy II