Клиент:Кенди Божурище

Уеб адрес: http://www.kendy.com/
Тел: 02 99 77 374

Адрес: Божурище

Капацитет на инсталацията: 600 кВт

Вид инсталация:Климатизация с водоохлаждащ агрегат и климатични камери