Клиент: Националния Център по Хематология и Трансфузиология

Адрес: София

Капацитет на инсталацията: 120 кВт

Вид инсталация:Централна климатизация с чилър и климатични камери