Клиент:
ОДЗ „Ю.Гагарин” – гр.Лъки

Адрес: Община Пловдив

Капацитет на инсталацията: 100 кВт

Вид инсталация: Отопителна инсталация със слънчеви колектори, бойлери, пелетен котел