Клиент:Ресторант САСА хотел Маринела

Адрес: София

Капацитет на инсталацията: 360 кВт

Вид инсталация:Климатична. Покривни климатични централи и въздуховодна мрежа