Клиент:
Спортна Зала Горна Малина

Капацитет на инсталацията: 270 кВт

Вид инсталация:Климатизация с водоохлаждащ агрегат и климатични камери