Клиент: 
Спортна зала

Адрес:  гр.Перущица

Капацитет на инсталацията: 180 кВт

Вид инсталация: Климатизация с водоохлаждащ агрегат и климатични камери