Клиент: Супер маркети СБА Европа

Адрес: София, Ботевград, Кюстендил, Стара загора

Капацитет на инсталацията: 70 – 260 кВт

Вид инсталация: Климатизация с покривна централа и конвектори