Клиент: 
Транслог Пропърти Център

Адрес: гр. София – Централен офис

Уеб адрес: https://www.transpress.bg/

Капацитет на инсталацията: 130 кВт

Вид инсталация: Централна климатизация с водоохлаждащ агрегат вентилаторни конвектори