Клиент: Търговска и офис сграда

Адрес: бул.’Патриарх Евтимий’49

Капацитет на инсталацията: 150 кВт

Вид инсталация:Климатизация с водоохлаждащи агрегатии конвектори